Các sản phẩm giáo cụ Montessori của Montessori Outlet (MO) đều được làm từ nguyên liệu hoàn toàn mới nhập khẩu từ Châu Âu và Bắc Mỹ, với thiết kế được phê duyệt và chứng nhận không chứa chì, đáp ứng các Tiêu chuẩn An toàn Đồ chơi của Châu Âu và Hoa Kỳ.

-30%
SKU : 510500220
Giá : 60,000 VNĐ
42,000 VNĐ
-30%
SKU : 510500250
Giá : 60,000 VNĐ
42,000 VNĐ
-30%
SKU : 510700030
Giá : 60,000 VNĐ
42,000 VNĐ
-30%
SKU : 510700070
Giá : 60,000 VNĐ
42,000 VNĐ
-30%
SKU : 510700110
Giá : 60,000 VNĐ
42,000 VNĐ
-30%
SKU : 510700150
Giá : 60,000 VNĐ
42,000 VNĐ
-30%
SKU : 510700270
Giá : 60,000 VNĐ
42,000 VNĐ
-30%
SKU : 510700350
Giá : 60,000 VNĐ
42,000 VNĐ
-30%
SKU : 510700570
Giá : 60,000 VNĐ
42,000 VNĐ
-30%

Toán học

Ống chia chựa

SKU : 510501050
Giá : 60,000 VNĐ
42,000 VNĐ
-30%

Cảm quan

Thẻ hình học

SKU : 510300230
Giá : 130,000 VNĐ
91,000 VNĐ
-30%
SKU : 510500110
Giá : 130,000 VNĐ
91,000 VNĐ
0357 600 068
icons8-exercise-96 challenges-icon